Forside    |    Links    |    Udstillinger    |    Aktiviteter    |    Fotogalleri    |    Bortlodning    |    Om foreningen    |    Medlemsinfo    |    Login
Orientering om lodtrækning ved den ordinære generalforsamling
Ifølge foreningens vedtægter skal mindst 75% af medlemskontingentet anvendes til køb af kunst til bortlodning.
 
Som nyt medlem startes med 1 lod ved den første generalforsamling. Vinder medlemmet ikke, tildeles der for hvert af de efterfølgende år yderligere 1 lod indtil medlemmet har 5 lodder. Når et medlem har vundet, startes der ved den efterfølgende generalforsamling igen med 1 lod.
 
Bevarelse af antallet af lodder i puljen forudsætter rettidigt betalt kontingent. Medlemmer der ikke har betalt kontingentet rettidigt, deltager i lodtrækningen på lige fod med nye medlemmer.
 
Et parmedlemskab og virsomhedsmedlemskab betragtes som ét medlem ved den ordinære lodtrækning.
 
Det enkelte medlem tildeles et antal lodtrækningsnumre svarende til antallet af lodder i puljen. Disse numre fremgår af en seddel, der udleveres til medlemmet på generalforsamlingen. Numrene er desuden anført på den udskrift af foreningens medlemsliste, der foreligger på generalforsamlingen.
 
Vinderne vælger sin gevinst efterhånden som de udtrækkes. Et medlem kan kun vinde én gevinst på en generalforsamling og skal være til stede for at vinde eller have givet en skriftlig fuldmagt til et andet medlem, der vælger gevinsten for vinderen.

Fuldmagter der er givet til bestyrelsen skal være ledsaget af en prioriteringsliste over gevinsterne. Omfatter prioriteringslisten kun nogle af gevinsterne, og medlemmet udtrækkes efter at de prioriterede værker er væk, vil bestyrelsen vælge det sidste værk, der er tilbage når øvrige vindere har valgt.

Blandt de medlemmer, der møder personligt op til generalforsamlingen, men ikke vinder ved den ordinære lodtrækning, trækkes lod om et antal ekstragevinster. Parmedlemmer deltager med 2 lodder, hvis begge møder op, men kan kun vinde én ekstragevinst. Vindere af ekstragevinster mister ikke deres lodder i puljen.
 
Vindere af gevinster til den ordinære lodtrækning kan ikke deltage i lodtrækningen om ekstragevinster.

Allerød Kunstforening - E-mail: mail@alleroedkunst.dk
Webdesign by Cubit Medialine ApS